Традиция - это передача пламени, а не поклонение пеплу.
Михаил Петрович Драгоманов 1
Биография
  Автобиография
Автобиография (DjVU, Киев 1917)
Австро-руськi вспомини (1867-1877)
Чем открыть JPEG
Доповнення М. П. Драгоманова до його „Австроруських споминів“ у відповідь рецензентові „Діла“.к 170-летию

Viber на Убунту
Олена Пчiлка - Спогади про Михайла Драгоманова
До гімназіяльних літ М. П. Драгоманова. (Архівні доповнення до споминів О. Пчілки).к 170-летию
Спомини Ірини Волод. Антонович про М. П. Драгоманова.к 170-летию

Взаємини Лесi Українки i Михайла Драгоманова.к 170-летию
Недруковані листи М. Драгоманова до Лесі Українки.к 170-летию
Каревин А.С., Жертва матери. Малоизвестная Леся Украинка.новинка

Болгарський щоденник М. П. Драгомановак 170-летию
Софійська книгозбірня Драгомановак 170-летию

Міяковський В. - Звільнення Драгоманова з київського університету.к 170-летию
Михайло Возняк. До історії місії М. Драгоманова.к 170-летию

 

Библиография
  Спис праць М.П. Драгоманова
Матеріяли до Драгоманівської бібліографії Всенародньої Бібліотеки України.к 170-летию
Що читати - М. П. ДРАГОМАНОВк 170-летию

 

Основные работы
  Чудацькi думки про украiнську нацiональну справу
Листи на Наддніпрянску Украіну
Неполітична політика.

Великорусскій интернаціоналъ и польско-украинскій вопросъ. (Казань 1906)

(Женева 1883)
(Женева 1885)
Историческія пЪсни малорусскаго народа. Томъ 1 (Киев 1874)
Историческія пЪсни малорусскаго народа. Томъ 2 (Киев 1875)

 

Статьи
  (Вестник Европы. — 1870. — Июнь)


(Отечеств. записки. — 1875 — №2,3)

(Правда. — 1876. — Ч. 12 — 16)(Громада. — Вип. 4. — Женева, 1879)
(Русск. богатство. — 1881. — Ноябрь)
Пропащий час Українці під Московським царством (1654-1876)


(Женева 1878 - Львов 2001, PDF 1,5 Мб)
Критика М. Драгоманова на перше число львівської „Правди" за рік 1874.к 170-летию
Очерки исторiографiи въ древней Грецiи.к 170-летию (PDF, 46 Мб.)
Cтарі хартіі вольності. Історичні нариси.новинка

 

Собрания сочинений
  Михайло Драгоманов. Вибранi працi. (Киев 2006-2007)
    к 170-летию
    к 170-летию
    к 170-летию
    к 170-летию

Розвідки М. Драгоманова про укр. народну словесність і письменство.
     (фото) (Львов 1899, 260 стр.)
     (фото) (Львов 1900, 238 стр.)
     (фото) (Львов 1906, 362 стр.)
     (фото) (Львов 1907, 399 стр.)

(Киев, 1973 г)
(Киев, 1973 г)

(Киев, 1991 г)к 170-летию

 

Периодика под руководством Драгоманова
  Громада, Нр. 1 (Женева, 1878)
Громада, Нр. 4 (Женева, 1879)
(Женева, 1882)
(Львов, 1890 г)
(Львов, 1891 г)
(Львов, 1892 г)
(Львов, 1893 г)
(Львов, 1894 г)

 

Переписка
  Переписка М.П.Драгоманова с львовским журналом «Друг»
(Львов, 1910)
(Зiбрав i зладив М.Павлик. Т 1. Львов 1901)
Б. Грiнченко — М. Драгоманов
Переписка Ивана Франко с Михаилом Драгомновым (Львов 2006, PDF 9 Мб)
Архiв Михайла Драгоманова. Том I. Листування киiвськоi Староi Громади з М.Драгомановим (1870-1895 рр.) (Варшава 1938)
Переписка М. Драгоманова з Наталією Кобринською (1893-1895).djvu (Львов 1905)новинка
Листи до Ів. Франка і инших (1887-1895) (Львов 1908)
Переписка Михайла Драгоманова з Михайлом Павликом (1876-1895). Том 8. 1894-1895 (Черновцы 1911)новинка

 

Другие о Драгоманове
 
Иван
Лысяк-Рудницкий,
Драгоманов как политический теоретик
Михайло Драгоманов — украінский і російский писатель
БесЪда: M. П. Драгомановъ
Галичанинъ: Мих. Петрович Драгомановъ
Летучіе Листки: Мих. Петров. Драгомановъ. (Некрологъ).
И. Франко: Речь по поводу 30летия деятельности Драгоманова
М. Павлик: Речь по поводу 30летия деятельности Драгоманова
С. Петлюра: Драгоманов про украiнське питання
Б.Кістяківський.
Константин Сигов. Мутация “внешней войны“ и политическая теория М.Драгоманова
Задеснянський, Р.
Заславский, Д.(Киев 1924)
- Отзыв М.С. Грушевского на книгу. к 170-летию
Заславский, Д. (Москва 1934)
Горбач, Назар (Львов 2008)к 170-летию
В.С. Лісовий, Драгоманов і Донцовк 170-летию
Р.П. Iванова, (Киев 1971)к 170-летию
П. Л. Тучапський, Роля Драгоманова в суспільному рухові Росії й України.к 170-летию
П. Л. Тучапський, Національні погляди Драгоманова.к 170-летию
Юрiй Хорунжий, Речник української демократії Михайло Драгоманов і його унікальна книгозбірня.к 170-летию (PDF, 22 Мб)
А.М. Катренко,
Ю.В. Беззуб,
к 170-летию
Ольга Куца, к 170-летию
Григораш Н.Компаративiстичн студiї Михайла Драгоманова на сторiнках болгарського перiодичного видання "Сборник за народни умотворения, наука и книжнина" новинка к 170-летию
Заверющенко Н. С.Поняття “народна воля” в публіцистиці Михайла Драгоманова та партії народовольців новинка к 170-летию
Сумцов Н. Ф.Исследования М. П. Драгоманова по фольклору в болгарском "Сборнике за народни умотворения" новинка к 170-летию
Романченко I.Михайло Драгоманов у Болгарiї новинка к 170-летию
Романченко I. С.Михайло Драгоманов i Леся Українка в їх листуваннi новинка к 170-летию
Лисенко О. Я.М. Драгоманов про iсторичний прогрес новинка к 170-летию
Мишанич С.Фольклористична спадщина видатного українського вченого новинка к 170-летию
Микитчук Н. М.Етно-територiальна єднiсть України: погляди М. Драгоманова новинка к 170-летию
Мих. Грушевський Місія Драгоманова. новинка к 170-летию

 

Фотоархив
  Драгоманов М.П., Віра та громадські справи (Коломыя 1892, 14 стр.)
Драгоманов М.П., Рай і поступ (1915, 72 стр.)
Драгоманів М.П., Швейцарська спілка (Киев, 30 стр.)
Драгоманов М.П., Римская империя и Тацит (Киев 1869, 415 стр.)

Штрихи до наук. портрета Драгоманова (отдельные главы, Киев 1991, 248 стр.)
Довгич В.А., Українська ідея в політичній теорії Драгоманова (Киев 1991, 156 стр.)
Лукеренко В.Л., Світогляд Драгоманова (Киев 1965, 124 стр.)
Соціально-філософські ідеї Драгоманова (Киев 1995, 117 стр.)
Проблеми державності в творчості Драгоманова (Черновцы 1996, 21 стр.)
Мацько В.П. Драгоманов і медієвістика (Хмельницкий 2000, 79 стр.)
Депенчук Л.П., Лук М.І. Історіософія та соціальна філософія М. Драгоманова (Киев 1999, 210 стр.)

 

Материалы на иностранных языках
 

Mykhaylo Drahomanov: A Symposium and Selected Writings, The Annals of the Ukrainian Academy of Arts and Sciences in the U.S., Vol. II, Spring, 1952, No. 1 (3).

Part One -- Symposium on Mykhaylo Drahomanov
Drahomanov and the European Conscience, Philip E. Mosely 1
The Life of Mykhaylo Drahomanov, Volodymyr Doroshenko 6
Drahomanov and Ukrainian Historiography, Dmytro Doroshenko 23
Drahomanov as Folklorist, Petro Odarchenko 36
Drahomanov's Impact on Ukrainian Politics, Matviy Stakhiv 47
Drahomanov and the English-Speaking World, Svitozor Drahomanov 63
Drahomanov as a Political Theorist, Ivan L. Rudnytsky 70
A Bibliography of Drahomanov's Major Works, Svitozor Drahomanov and Ivan L. Rudnytsky 131

Part Two -- Selected Writings of Mykhaylo Drahomanov
A Geographic and Historical Survey of Eastern Europe 141
The Lost Epoch 153
Germany's Drive to the East and Moscow's Drive to the West 161
Panslav Federalism 175
The Centralization of the Revolutionary Struggle in Russia 181
Free Union; Draft of a Ukrainian Political and Social Program 193
The Program of the Review Hromada 206
Political and Social Ideas in Ukrainian Folk Songs 209
Taming of the Shrew in the Folklore of the Ukraine 214

Editor's Notes 219
A Note on Transliteration 225

 

Прочие публикации
  (Львов, 1896)
Iванченко Р.П. - Раби Кива не мовчали... до 150-рiччя вiд дня народження М.П. Драгоманова (Киев 1991)
Федченко П.М. - Михайло Драгоманов. Життя i творчiсть. (Киев 1991)
(Львов 2001)к 170-летию
(Харькiв 1920)к 170-летию

 

Страницы в интернете о Драгоманове
  


pisma@dragomanov.info,
, копилефт 2006 г.